Tag "المفهوم الاصطلاحي"

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

مفهوم الإرهاب وعوامله والمباني النظريّة

بات مفهوم “الإرهاب”، راهنًا، أكثر أمثلة التمويه الإعلاميّ انتشارًا لتغيير موقف الناس من الكفاح العادل

للمزيد