Tag "العقل الإيماني الغيبي"

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

الخرافة بوصفها انحرافًا في العقل الإيماني الغيبي

قلّما وجدت مفهومًا ملتبسًا كمفهوم “الخرافة”. وكذلك لم أجد ما يناظره ضمن الحيثيات الشائكة، والمتداخلة، والمتنوعةِ المنطلقات والنوازع، الموجودة في ما سمّي “العقل الخرافي”. وهي التسمية التي يحلو للبعض إطلاقها على النزعة الانحرافية في الشخصية الفردية وفي الاجتماع. لعل المدقق

للمزيد