Tag "الفريضى العظمى"

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

العلاقة بين الحوزة والجامعة/ الدكتور كمال لزيق

“العلاقة بين الجامعة والحوزة هي علاقة طولية تنتج فردًا واحدًا هو في ذاته وفي كينونته يمثّل الحوزة والجامعة.”

للمزيد