Tag "النسق التأويلي"

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

النسق التأويلي عند صدر الدين الشيرازي في كتابه “مفاتيح الغيب”

صدر عن دار المعارف الحكمية كتاب النسق التأويلي عند صدر الدين الشيرازي في كتابه “مفاتيح الغيب” لمؤلّفه جعفر لعزيز تتناول هذه الدراسة مشكلة التأويليّات أو علم التأويل عند صدر الدين الشيرازي في كتابه “مفاتيح الغيب”، كما يهدف البحث إلى اجتذاب

للمزيد