Tag "عصر النهضة الأوروبية."

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

الأنثروبولوجيا: التعريف، الهدف، الاتّجاهات النظرية

مصطلح الأنثرولوجيا Anthropology إنكليزي النشأة، وقد كان فرنسوا برون (1775- 1810) أول من استخدمه، وهو مشتق من الأصل اليوناني المكوّن من مقطعين: أنثروبوس Anthropos، ومعناه “الإنسان” و”لوجوس Locos”، ومعناه “علم”. وبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث اللفظ “علم الإنسان” أي

للمزيد