Tag "الجامعية المعرفية"

الرجوع إلى الصفحة الرئيسيّة

هل استنفذت الفلسفة أغراضها؟ “للحديث صلة”

من حق الإنسان المعاصر اليوم، أن يسأل عن قيمة الفلسفة، وأهميتها، وهل بقي لها من دور أو وظيفة؟

للمزيد